#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Người hàng xóm đúng là đồi bại quá thể đáng luôn ấy các bạn ạ, nó đã khiến cho mình có quá nhiều điều buồn nhưng mình cứ nghĩ là mình sẽ hành động nhiều hơ những điều ấy mình sẽ chén thử nó xem một lần như nào ấy ạ, với thân xác đó với cái cách mà nó nói chuyện và thể hiện bản thân trước mắt mình như này mình sao có thể kiềm chế được bản thân mình được chứ nhỉ, mà thôi nói đi nói lại nếu đã thích thì mình có thể dùng nó để giải tỏa tâm lý được mà vì mình lâu cũng có được chơi người như này đâu mà, nếu có dịp chắc điều ấy cũng sẽ là điều tốt đối với mình ấy các bạn ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A